สเปคกล้องติดหน้ารถยนต์ ตามเงื่อนไขลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์

สเปคกล้องติดหน้ารถยนต์ ตามเงื่อนไขลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์

            ใช่แล้วครับ ล่าสุดทาง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่เจ้าของรถที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติของบริษัทประกันวินาศภัย

            แต่ก็ต้อง คำว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ตามเจตนาของ คปภ. หมายถึง กล้องตัดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์ ดังนั้นการจะนำไปลดเบี้ยประกันภัยของเจ้าของรถยนต์ ก็จำเป็นจะต้องถูกต้องตามเงื่อนไงทีได้กำหนดไว้ด้วยเช่นกัน

            สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2560 เป็นต้นไป โดยต้องลดไม่น้อยกว่า 5% แต่ไม่เกิน 10% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ  ขณะที่ ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ สามารถติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้เพียงด้านหน้าของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยก็ได้

            บริษัทใช้ภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยจากผู้ซื้อประกันภัยเป็นเอกสารประกอบในเวลาทำสัญญาประกันภัยด้วยประกันภัยเป็นเอกสารประกอบในเวลาทำสัญญาประกันภัยด้วย และให้บริษัทแสดงส่วนลดเบี้ยประกันภัยไว้ในช่องส่วนลดอื่นในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

            กรณี ที่มีการทำสัญญาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทไปแล้วก่อนหรือหลังวันที่ 3 มี.ค.2560 แต่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2560 หากเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระแล้วนั้นยังไม่มีการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามคำสั่งนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งขอส่วนลดเบี้ยประกันภัยในภายหลัง บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามที่คำสั่งกำหนดไว้

            รู้อย่างนี้แล้วถ้าเข้าข้อกำหนดตามเงื่อนไขก็สามารถนำลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์กันได้เลยครับ และสำหรับการติดกล้องวงจรปิดหน้ารถยนต์นั้นนอกจากเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่แล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะขนาดนี้ สนใจติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือปรึกษาการติดตั้ง สามารถปรึกษาได้ที่ DigiEye โทร. 084-676-3399 หรือ 02-426-7550-3

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : โพสต์ทูเดย์

Visitors: 30,813