นโยบายการให้บริการหลังการขาย

► นโยบายการให้บริการหลังการขาย ◄

1. การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำ กับทางบริษัทสามารถติดต่อได้ที่

e-mail  : info@sysgroup.co.th หรือ Customer Service โทรศัพท์ 02-426-7550-3  ต่อ 106

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า คำร้องเรียนที่แจ้งผ่านมาทางบริษัท จะได้รับการวิเคราะห์  ดำเนินการแก้ไข และปกปิดเป็นความลับ ทางบริษัทมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

2.1  ท่านสามารถร้องเรียนมายังบริษัทค้าผ่านช่องทางดังนี้
       ► ช่องทางที่ 1  ส่งจดหมายทาง email : info@sysgroup.co.th
       ► ช่องทางที่  2  แจ้งคำร้องเรียนทางโทรศัพท์ 02-426-7550-3 ต่อ 101 โทรสาร 02-871-8488
2.2  ระบุปัญหาที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจน  และรายละเอียดผู้แจ้งร้องเรียนเพื่อการติดต่อกลับจากทางบริษัท
2.3  
คำร้องเรียนของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ
2.4  
คำร้องเรียนได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไข ทางบริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน 7 วันทำการ

Visitors: 30,814