นโยบายความเป็นส่วนตัว

► นโยบายความเป็นส่วนตัว ◄   

1. ทางบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาดังนี้

1.1  เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ ที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้ระบบ Cookie  โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าดังนี้
       -  หมายเลข IP คอมพิวเตอร์
       -  ชนิด Browser

       -  ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า
1.2  
เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  โดยใช้ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงเว็บไซต์ดังนี้
       -  
วัน เวลา ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
       -  การเข้าดูหน้าเว็บ
       -  ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
       -  
ประเภทของการสืบค้น
       -  
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
1.3  
ข้อมูลในข้อ (1.1 และ 1.2) จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายในบริษัทและจะไม่ขายหรือส่งมอบไปบุคคลอื่น 

2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลผู้ซื้อ

2.1  กรณีสมาชิกเว็บไซต์ต้องการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลในระบบของบริษัท สามารถทำได้โดยการแจ้งอีเมล์มาที่ info@sysgroup.co.th หรือ ติดต่อมายัง Hot line หมายเลข  02-426-7550-3
2.2  กรณีที่ผู้ซื้อยกเลิก Account ผู้ขายจะจัดข้อมูลของผู้ซื้ออยู่ในสถานะไม่ทำงาน (Deactivate) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ขาย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง

3. นโยบายการใช้ Cookies

บริษัท ใช้เทคโนโลยี  Cookie ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies ได้แต่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการข้อมูลท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เว็บไซต์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับเครื่องแม่ข่ายในขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดย Paysbuy และมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

5. การเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อ

5.1  บริษัทอาจให้ข้อมูลผู้ซื้อแก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้า หรือพัฒนาระบบ  โดยจะให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและจะทำข้อตกลงในการรักษาความลับกับบุคคลที่สาม
5.2  
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่มีการร้องข้อตามกฎหมาย

6. การส่งจดหมายข่าว หรือข้อความประชาสัมพันธ์

ทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ รณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ อีเมล์ info@sysgroup.co.th ทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกภายใน วัน

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบหน้าเว็บไซต์

8. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท เอสวายเอส กรุ๊ป จำกัด
10 ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-426-7550-3 แฟกซ์  02-871-8488
www.sysgroup.co.th

Visitors: 30,813