นโยบายการคืนเงิน

► นโยบายการคืนเงิน ◄

กรณีลูกค้าขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า และมีส่วนต่างค่าสินค้า ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้เปลี่ยนเป็นสินค้ารายการอื่นในมูลค่าที่เท่ากัน หรือต่ำกว่า ในกรณีที่เปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่ราคาสูงกว่าให้ชำระเงินเฉพาะในส่วนที่เพิ่มเติม

 

Visitors: 30,813