นโยบายการชำระเงิน

► นโยบายการชำระเงิน ◄

ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

1. โอนผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
►  กรณีโอนธนาคารเดียวกันไม่มีค่าธรรมเนียม
► กรณีโอนต่างธนาคาร หรือต่างจังหวัด  ค่าธรรมเนียม 25 บาทกรณีโอนไม่เกิน 30,000 บาท
► ค่าธรรมเนียม 35 บาท กรณีโอนมากกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท

2. ระบบชำระเงินออนไลน์ / ไม่มีค่าธรรมเนียม / ไม่จำกัดวงเงิน

กรณีชำระเงินผ่านธนาคาร แจ้งชำระเงินโดยส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ โทรสาร 02-426-7550-3 หรือ อีเมล์ info@sysgroup.co.th

Visitors: 30,813